وب سایت شخصی محبوبه چنگیز

آرشیو روزانه: ژانویه 21, 2021

عزت نفس و ذهن خوانی

🌲 ذهن خوانی یکی از رایج ترین خطاهای فکری کسانی است که عزت نفس پایینی دارند .در این خطا بی انکه دیگران حرفی زده باشند ،فکر میکنیم میدانیم چه فکری دارند و چرا اینطور رفتار میکنند.در واقع فکر میکنیم میدانیم راجع به ما چه احساسی دارند که این خطا برای عزت نفس بسیار زیانبار هست […]