وب سایت شخصی محبوبه چنگیز

آرشیو روزانه: ژانویه 13, 2021

رابطه عزت نفس و شخصی سازی عقاید دیگران

🌹 رابطه عزت نفس و یکی دیگر از خطاهای فکری (شخصی سازی) سلام دوستان شبتون خوش ☘ یک بار یکی از مدیران تعریف میکرد که همان هیئتی که مرا مدیر نمونه کردند، سال بعد مرا متهم به بی کفایتی کردند و از پست مدیریت برداشتند .نفهمیدم که یکسال چگونه مدیر نمونه شدم و سال دیگر […]