وب سایت شخصی محبوبه چنگیز

آرشیو روزانه: ژانویه 12, 2021

تنهایی بهتر است یا در جمع بودن؟

تنهایی بهتر است یا در جمع بودن ؟ اگر این سوال از افراد پرسیده شود شاید خیلی از مردم تنهایی را به بودن با دیگران ترجیح دهند و دلیلش را رسیدگی به کارهای شخصی خود اعلام میکنند و اینکه میتوانند برای خودشان تصمیم گیری کنند . 🍀 وقتی اکثر انها را رصد می کنیم، میبنیم […]