وب سایت شخصی محبوبه چنگیز

آرشیو روزانه: ژانویه 3, 2021

رفتن به مراسم نامزدی جولیا

🤩 سلام مارپل و پوارو تصمیم گرفتند تا جواب ازمایش تست کرونای انها مشخص شوند چمدان خود را برای سفر ببندند تا برای مراسم ازدواج جولیا سروقت  برسند . البته خوشحالی انها دیری نپایید ،چونکه جواب ازمایش مارپل مثبت از اب در امده بودو به او اجازه پرواز داده نمی شد . مارپل که انتظار […]