وب سایت شخصی محبوبه چنگیز

آرشیو روزانه: نوامبر 30, 2020

من حالم را چگونه خوب میکنم

🌍 سلام دوستان شبتون خوش امروز میخوام از تغییراتی که توی روند زندگیم دادم و توی خوشحالی و ارامش من تاثیر زیادی داشت براتون بگم . 🌿 یکی از اقداماتی که انجام دادم حذف تلویزیون از زندگیم بود نه اینور آب نه اونور اب هیچکدوم را نگاه نمیکنم ولی اخبار مهم را هر روز به […]

خانم مارپل میرود به قهر

🌹 پوارو با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شد . ساعت ۹ صبح بود . نمیدانست چرا انقدر احساس خستگی میکرد یاد دعوا و مشاجره اش با مارپل افتاد که سر مخارج خانه با هم بحثشان شده بود. این نداشتن کار ثابت برای او معضلی شده بود و سر این موضوع با هم صحبت […]