وب سایت شخصی محبوبه چنگیز

آرشیو روزانه: نوامبر 27, 2020

هنر گوش دادن

😀 خانم مارپل همانطور که عصبانی و خسته وارد اتاق میشد با خودش فکر میکرد که چه قدر احساس خستگی و تنهایی میکند و با هیچکس نمیتواند در مورد این موارد صحبت کند حتی با پوارو که محرم اسرارش هست و او هم مسایل خاص خودش را دارد و نمیخواست با مطرح کردن مشکلاتش باری […]