وب سایت شخصی محبوبه چنگیز

آرشیو روزانه: نوامبر 21, 2020

جواب خانم مارپل به تصادف پدر انت

🤔🌱 سلام آنت عزیزم نامه پر از تاملت را خواندم و از اتفاقاتی که برایم تعریف کرده بودی بسیار ناراحت شدم . 🍀 عزیز دلم، این نامه را برایت در حالی مینویسم که چهره معصوم و پاکَت جلوی چشمانم هست . آنتِ عزیزِ من، درست است که خیلی از عواملی که باعث عقب ماندگی ما […]