وب سایت شخصی محبوبه چنگیز

آرشیو دسته بندی: آزادنویسی

سفر با مارکز

با گابریل گارسیا مارکز سوار یک کشتی بر روی اقیانوس اطلس در حال گردش بودم . صدای امواج دریا مانند سمفونی پنجم بتهون روح ما را و  افتاب پوست صورتمان را نوازش میکرد . از او در مورد  کتاب صد سال تنهایی پرسیدم و علت نامگذاری این کتاب را جویا  شدم. گفت پسرم تنهایی سخت […]

سه قلوها

  روزنه یُِ نوری را دید  به سختی ذرات خاک را کنار زد سرش را بالا برد تا به روشنایی رسید تمام صورتش خاکی بود خودش را تکان داد تا خاکی را که  مانند  ماسکی تمام صورتش را پوشانده بود بریزد ناگهان چشمش به دو نفر افتاد که در سمت چپ و راست او سر […]

کرونا

مدت مدیدی است  که در این رستوران کار می کنم هیچ وقت نه آسمان به این صافی و نه رسنوران به این خلوتی بوده است . سرم را که به سمت آسمان بلند می کنم ستاره ها با نور سفیدی که از خو ساطع می کنند مانند نیمرو شده اند دوست دارم دست بلند کنم […]