وب سایت شخصی محبوبه چنگیز

رابطه عزت نفس و شخصی سازی عقاید دیگران

🌹
رابطه عزت نفس و یکی دیگر از خطاهای فکری (شخصی سازی)

سلام دوستان شبتون خوش

یک بار یکی از مدیران تعریف میکرد که همان هیئتی که مرا مدیر نمونه کردند، سال بعد مرا متهم به بی کفایتی کردند و از پست مدیریت برداشتند .نفهمیدم که یکسال چگونه مدیر نمونه شدم و سال دیگر یک مدیر بی عرضه !!
در حالیکه من با شناختی که از ایشان داشتم جزء مدیران توانمند سیستم بود و بعد از آن اتفاق، دیگر مدیر سابق نشد و انگونه دلسوزانه عمل نکرد و شد یک مدیر منفعل و بی تفاوت.
🍀
دوست دیگری داشتم که او را هم با این بهانه که پست مدیریتش طاقت و خارج از توان یک اوست ،از او گرفتند و جالب است که پست مدیریت طاقت فرساتری را به اودادندبا حقوق کمتر !!!
دوستم بعد از ان اتفاق مدام خودش را سرزنش میکرد و میگفت با اینکه خیلی تلاش کردم ولی گویا نتوانستم آنها را راضی کنم،من چندین برابر توانم کار میکردم و همیشه مدیران دیگر اعتراض میکردند چرا انقدر کار میکنی ولی گویا نحوه سخن گفتنم اشکال داشت و صبح تا شب دراین فکر بود که اشکال کارش را با برچسب زدن به خودش پیدا کند، در حالیکه سیاستهای دیگری پشت پرده بود و چون او تنها کسی بود که برکناری اَش هیچ تبعاتی نداشت قرعه بنامش افتاده بود و باید به بهانه ای از کار کنارش میگذاشتند.
🍀
دختری میگفت پسری با من طرح دوستی ریخته و بعد از مدتی وقتی از او خواستم که تکلیف مرا روشن کند با مطرح کردن اینکه من ادم کم مطالعه ای هستم مرا رها کرده در حالیکه در تمام ابعاد زندگی من موفقتر از او عمل کرده بودم .
گفتم فلانی ،جواب این اقا حکایت دکتری ست که میگوید مریض خر خورده است و او چون خودش دنبال بهانه بوده این برچسب را به توزده .مطمئن باش تو هر کاری برای رضایت او میکردی او میرفت، پس انقدر خودت را سرزنش نکن و افسوس این ارتباط را نخور .
🍀
در تمامی موارد بالا ،علت از بین رفتن ارتباطها و یا کنار گذاشتن ادمها چیز دیگری بوده و هیچ ربطی به عملکرد انها نداشته ولی این افراد اظهار نظرها را به خودشان گرفته بودند و باور کرده بودند که نقصی دارند و مستحق چنین رفتاری هستند و مدام با سرزنش کردن خود ،به عزتنفس خود آسیب میزدند و ارزشمندی خود را زیر سوال می برند.
پس حتی اگر فکر میکنید مطلبی گفته شده که صحت داشته مثلن میگویند تو چه قدر بیشعوری، به خودتان نگیرید و به ان معنی ندهید .صرفن یک کلمه است که یک نفر در لحظه خشم به طرف تو پرتاپ کرده و هر چه قدر ارامتر برخورد کنید طرف مقابل ببشتر از کرده خود پشیمان خواهد شد.
🍀
#عزتنفس#ارزشمندی#خطاهای_فکری
#شخصی_سازی#مدیریت#سیاست
#خشم#مدیریت_خشم#بیکفایتی

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x